Första besöket

Under det första besöket diskuterar vi ditt bett och vilka förbättringar vi kan utföra med tandställning. Om du är under 18 år följer målsman med under det första besöket och det andra besöket då vi fastställer din terapi.

Vi startar med att samla in information i form av röntgenbilder

undefined

Avgjutningar av dina käkar och bitning i vax för att tandteknikern ska kunna utföra s.k studiemodeller

(modell efter dina käkar i gips)

undefined

Samt foto av ditt ansikte och  dina tänder,

Även en grundlig undersökning av din munhåla kommer att utföras.

Denna information behöver vi för att kunna presentera en behandling som passar för att korrigera ditt bett på bästa sätt.

undefined