Första besöket

Under det första besöket diskuterar vi ditt bett och vilka förbättringar vi kan utföra med tandställning. Om du är under 18 år följer målsman meddet första besöket

och det andra besöket då vi fastställer din terapi.

Under Covid 19 - pandemin har vi som rutin att vi först undersöker barnet och i de flesta fall fastställer vi terapin i samråd med patient och förälder vid detta besök.Vid enstaka fall får man

komma tillbaka för en utvidgad terapiinformation.  Förälder kan även närvara via Facetime eller liknande. Anledningen till denna förändring är att vi försöker att förhindra smittspridning. Vid subjektivt behov från förälder eller barn kan förälder närvara vid hela besöket.

Vi startar med att samla in information i form av röntgenbilder,

undefined

Avgjutningar av dina käkar och bitning i vax för att tandteknikern ska kunna utföra s.k studiemodeller

(modeller av dina käkar i gips)

undefined

samt foto av ditt ansikte och  dina tänder,

Även en grundlig undersökning av din munhåla kommer att utföras.

Denna information behöver vi för att kunna presentera en behandling som passar för att korrigera ditt bett på bästa sätt.

undefined