Tandreglering för vuxna

Det är möjligt att utföra tandreglering på vuxna. Ibland behövs en s.k multidisciplinär utredning och efterföljande behandling. Detta innebär att flera specialisttandläkare med olika specialiteter är involverade. Din ordinarie tandläkare remitterar dig till oss för en fortsatt utredning.

undefined